ACTIVITĂŢI

1. Prima întrunire a Comitetului Director, 3 zile, Bucureşti
2. Realizarea website-ului proiectului, actualizat continuu cu noi informaţii
3. Elaborarea unei baze comune de date GIS
4. Identificarea tipologiilor hazardelor naturale şi tehnologice
5. Masă rotundă comună despre „Evaluarea şi cartografierea hazardelor”, la care vor fi invitaţi specialişti din domeniul protecţiei şi managementului hazardelor naturale şi tehnologice, Bucureşti, 3 zile
6. Masă rotundă comună despre „Evaluarea şi cartografierea hazardelor”, la care vor fi invitaţi specialişti din domeniul protecţiei şi managementului hazardelor naturale şi tehnologice, Sofia, 3 zile
7. Campanii de teren pentru efectuarea de măsurători cu ajutorul radarului LIDAR pentru obţinerea unui model al terenului detaliat.
8. Elaborarea indicilor de vulnerabilitate pentru hazardele naturale şi tehnologice
9. Stabilirea unei metodologii comune pentru hărţile de hazard.
10. Întrunirea interimară a Comitetului Director, 3 zile, Sofia
11. Elaborarea de hărţi specializate privind hazardele naturale şi tehnologice
12. Campanii de teren pentru evaluarea vulnerabilităţii solului şi apei la poluare
13. Procesarea şi interpretarea datelor privind calitatea solului şi a apei
14. Întrunirea finală a Comitetului Director, 3 zile, Craiova
15. Şcoala de vară româno-bulgară cu tema „Dezvoltarea durabilă şi hazardele naturale şi tehnologice din Lunca Dunării” pentru studenţi, tineri cercetători, 6 zile, Craiova-Calafat
16. Diseminarea rezultatelor prin diverse acţiuni şi evenimente