LINKURI

Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013
http://cbcromaniabulgaria.eu

DG Regio
http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.cfm

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului din România
http://www.mdrt.ro