OBIECTIVE

1. Elaborarea în comun a unei baze de date GIS integrate pentru lunca Dunării, sectorul Calafat – Vidin – Turnu-Măgurele – Nikopole
2. Identificarea tipologiilor hazardelor naturale şi tehnologice
3. Evaluarea vulnerabilităţii la hazarde naturale şi tehnologice
4. Elaborarea de hărţi specializate ale hazardelor naturale şi tehnologice
5. Evaluarea calităţii solului şi a apei şi a vulnerabilităţii pânzei freatice la poluarea cu nutrienţi, pesticide şi metale grele
6. Identificarea celor mai bune strategii de dezvoltare durabilă pentru protecţia mediului
7. Diseminarea rezultatelor cercetării către actorii interesaţi din regiunea transfrontalieră prin organizarea în comun a unor evenimente